אימון בוקר יום ב' Tactive
27-06-2022 בשעה 07:30
אימון ערב יום ב' Tactive
27-06-2022 בשעה 18:00
אימון בוקר יום ד' Tactive
29-06-2022 בשעה 07:30
אימון ערב יום ד' Tactive
29-06-2022 בשעה 18:00
אימון בוקר יום ו' Tactive
01-07-2022 בשעה 08:00